Töltse le mobil applikációnkat!
Hétfő - Péntek 8:00 - 19:00
Szombat és Vasárnap - ZÁRVA
+36 (30) 903 2595
info@orvoskecskemet.hu
Talfája köz 58/2.
Kecskemét
E-Recept
Foglaljon időpontot mobilalkalmazásunkban!
E-Recept
Általános szerződési feltételek webshop

Tájékoztató a távollevők közötti szerződéskötésről

 

A szerződés tárgya az orvoskecskemet.hu weboldal webshopjában található valamennyi termék. A termékek bővebb jellemzőit és leírásait a hozzátartozó aloldalon ismerheti meg:

https://orvoskecskemet.hu/urologiai-termekek/

 

A termék/termékek telefonon történő vagy személyes megrendelésével a Dr.Járomi Péter EV-val a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre Dr. Járomi Péter EV (Székhely: 6000 Kecskemét Talfája köz 58/2, Telefon: 06/30 9032595, E-mail: info@orvoskecskemet.hu, Nyilvántartó: nemzeti Adó és Vámhivatal Adószám: 598021 Képviselő neve: Dr. Járomi Péter - mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint: a Szolgáltatótól megrendelt árút a szolgáltató 6000, Kecskemét, Talfája köz 58/2. telephelyén veheti át személyesen.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címen raktározott termékeket átvenni, a Szolgáltató által a weblap katalógusában feltüntetett vételárat, mely magában foglalja az ÁFA-t – és készpénzben vagy bankkártyával kifizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek – hatáskörtől függően - a Kecskeméti Járási Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével, illetve a telefonon létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Járomi-Med Kft. nem iktatja.

Vásárlás, rendelés menete

Termékeink mellett olvasható a termék leírása és az ára, amely tartalmazza az ÁFA-t.Ha valamelyik terméket meg szeretné vásárolni/rendelni, akkor a weblapon megadott 30/903-2595-ös telefonszámon vagy a 6000, Kecskemét, Talfája köz 58/2 szám alatti telephelyünkön rendelheti meg és veheti át.

A vásárló kérésére lehetőség van a Magyar Posta futásszolgálatán keresztül a terméket kiszállítani, ahol az alábbi díjak érvényesek:

Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

A vásárláshoz szükséges adatok átvételkor adja le a megrendelő, melyről számlát kap.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, jelezze az info@orvoskecskemet.hu email címen, vagy a 06/30-9032595-ös telefonszámon.

Ha úgy érzi van ötlete hogyan lehetne felhasználó-barátabbá tenni a webshopunkat, örömmel fogadjuk a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak visszavonásig érvényesek és biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

Dr. Járomi Péter EV mindenkor betartja az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járnak el. A termékismertetőknél leírtakat oly módon tervezték, hogy semmiképpen ne adjanak félreérthető információkat. Dr. Járomi Péter EV nem rendelkezik magatartási kódex-szel.

Garancia és jótállás

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel forgalmazzuk. Kérjük a csomag sértetlenségét átvétel előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a terméket. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni. Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni a következő esetekben:

* ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei:

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. 

Ezt az igényét jelezheti e-mailen az info@orvoskecskemet.hu címen vagy a 06/309032595-ös telefonszámon. 

Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következő módon teheti meg: * A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan.

Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült, eredeti csomagolásából kibontott termékekre.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, személyesen vagy telefonon kell bejelentenie.

Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor banki utalással 14 napon belül visszafizetjük a vevő által megadott számlaszámra.  

Abban az esetben, ha a vevő a terméket kibontotta, és nem sikerült tisztázni a reklamáció okát Dr. Járomi Péter nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére. 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.  

Ha Dr. Járomi Péter EV a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatja.  

 

Adatkezelési szabályzat

 

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy Dr. Járomi Péter EV. webshopján keresztül zajló megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adatok cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységünkhöz használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át.

 

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. 

A Vásárlói adatok írásos vagy e-mailben történő kérésre a Szolgáltató bemutatja, módosítja vagy törli. (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Üzemeltető cég adatai:

Dr. Járomi Péter EV

Képviselő: Dr. Járomi Péter

Elérhetőség: 6000 Kecskemét Talfája köz 58/2.

Email: info@orvoskecskemet.hu

Székhely: 6000 Kecskemét Talfája köz 58/2

Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Adószám: 59802110-1-23

Bankadatok: OTP bank

Bankszámla szám: 11773322-01649921

Kapcsolódó jogszabályok

* A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 

* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

* Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

* A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 205/B. § (2) bekezdé

* A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

* A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2. § (2) bekezdése

* A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet

* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 

* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 

* A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

Dr. Járomi Péter EV és a Járomi-Med Kft, mint az internetes oldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy:

 A Weboldal üzemeltetése során – mint adatkezelő - tiszteletben tartja a felhasználók alapvető szabadságjogait - így különösen a magánélethez való jogot - a személyes adataik gépi feldolgozása során és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezései szerint jár el.

 Az Adatvédelmi törvény 12.§ (1) bekezdése értelmében felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

 1.1. Az adatlapok kitöltése, telefonos megrendelése esetén Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

 

2. § 1. E törvény alkalmazása során: személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

1.2. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

1.3. A regisztráció során az Adatvédelmi törvény 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

1.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében: (1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat. (2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. (3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. (5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa. (6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. (7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. (8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe. (9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

2. Az adatkezelés célja

 

2.1. A felvett adatokat kizárólag szerződéses feladataink teljesítése továbbá hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel.

 

2.2. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé

3. Az adatkezelés jogalapja

 

3.1. Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezelésél.

 

4. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

 

4.1. Megadott adatokat Ön e-mail üzenet küldésével is bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti.

 

4.3. A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.

 

5. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám: NAIH-102983/2016.

 

6. Tájékoztatás

 

6.1. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a Weboldalunk Adatvédelem menüpontja alatt nem kapott választ, kérjük, küldjön e-mailt Ügyfélkapcsolati munkatársunk címére.

 

6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezik.

 

 

Szállítási feltételek: a weboldalon elérhető terméknél csak személyes átvétel lehetséges, kiszállítást nem végzünk.

Személyes átvétel esetén:

A rendelésének átvételi időpontját telefonon egyeztetjük. Cím: 6000 Kecskemét, Talfája köz 58/2., Tel: +36 30 9032595.

 

Gyakran ismételt kérdések

1. Nyitva tartás, személyes átvételi lehetőség. 

Az átviteli hely nyitvatartásáról telefonon tud érdeklődni a 30/903-2595-ös telefonszámon.

© 2023 Járomi Medical Orvosi Rendelő - All Rights Reserved
menuchevron-down